statsautoriseret-fedterapeut


Et lille logo
med stor værdi


Du finder statsautoriserede fodterapeuter på ”Klinik for Fodterapi” i hele landet. Læg mærke til om logoet står på døren, det har stor værdi.

 


dankort1 

Du kan betale med

DANKORT


facebook logo

Fodterapi

   

Formålet med fodterapi er at forebygge og behandle fodproblemer i enhver henseende. En statsautoriseret fodterapeut er en del af sundhedssektoren. Den statsaut. fodterapeut har pligt til at føre journal og har tavshedspligt. Den statsaut. fodterapeut har et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper inde for sundhedssektoren.


En fodterapeut kan vurdere og afhjælpe fodproblemer ved at analysere patientens gang, udføre ledtest, kredsløbsundersøgelser, neurologiske undersøgelser og andre undersøgelser, som ligger til grund for den videre behandling og vejledning af den enkelte patient.


Din egen indsats i forhold til din fodsundhed har stor betydning, egenomsorg og egen ansvar er vigtige elementer for optimal effekt af behandlingen. Der er sygdomme der indvirker på fodsundheden og som derfor kræver særlig opmærksomhed f.eks. diabetes, leddegigt og kredsløbslidelser.


Her kan regelmæssig fodterapi forbygge og lindre fodproblemer, fodterapeuten tilrettelægger behandlingen ud fra dit individuelle behov.
Alle kan have glæde af fodterapi uanset om du bare vil bevare fodsundheden og øge velværen eller du har små eller store fodproblemer.

 

En statsautoriseret fodterapeut er din garanti for en korrekt fodbehandling og den bedste pleje til dine fødder.

 

 • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.
 • Er uddannet til at yde fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje.
 • Fremstiller støttende fodindlæg.
 • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.
 • Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.
 • Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse 
 • og bevarelse af fodens funktioner og sundhed.
 • Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer.
 • Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
 • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.
 • Er medlem af Landsforeningen af Statsautoriserede 
 • Fodterapeuter (LASF) og på denne måde får ajourført sin viden. 

Korup Fodterapi v/ Tina Kragh Sørensen  |  Rådyrløkken 82  |  5210 Odense  |  Tlf. 23 35 67 94